Code example for WebMvcConfigurationSupport

Methods: getInterceptors

0
	@Override 
	@Bean 
	public RequestMappingHandlerMapping requestMappingHandlerMapping() { 
		RequestMappingHandlerMapping handlerMapping = new ExtendedRequestMappingHandlerMapping(); 
		handlerMapping.setOrder(0); 
		handlerMapping.setInterceptors(getInterceptors()); 
		return handlerMapping; 
	} 
 
	// Configuration for "global" @ExceptionHandler methods 
	// See ~.exceptionhandler package 
	 
	@Override 
	public void configureHandlerExceptionResolvers(List<HandlerExceptionResolver> exceptionResolvers) { 
		ExtendedExceptionHandlerExceptionResolver customResolver = new ExtendedExceptionHandlerExceptionResolver(); 
		customResolver.setExceptionHandler(new GlobalExceptionHandler()); 
		customResolver.setMessageConverters(getMessageConverters()); 
		customResolver.afterPropertiesSet(); 
 
		exceptionResolvers.add(customResolver);