0
 
    if (keyAlias != null)
    { 
      try 
      { 
        validate(keyStore, keyStore.getCertificate(keyAlias));
      } 
      catch (KeyStoreException kse)
      { 
        LOG.debug(kse);
        throw new CertificateException("Unable to validate certificate" +
            " for alias [" + keyAlias + "]: " + kse.getMessage(), kse);
      } 
      result = keyAlias;      
    } 
     
    return result;
  } 
   
  /** 
   * validates a specific certificate inside of the keystore being passed in 
   *  
   * @param keyStore 
   * @param cert 
   * @throws CertificateException 
   */ 
  public void validate(KeyStore keyStore, Certificate cert) throws CertificateExceptionCertificate[] certChain = null;
     
    if (cert != null && cert instanceof X509Certificate)
    { 
      ((X509Certificate)cert).checkValidity();
       
      String certAlias = null;
      try 
      { 
        if (keyStore == null)
        { 
          throw new InvalidParameterException("Keystore cannot be null");
        } 
 
        certAlias = keyStore.getCertificateAlias((X509Certificate)cert);
        if (certAlias == null)
        { 
          certAlias = "JETTY" + String.format("%016X",__aliasCount.incrementAndGet());
          keyStore.setCertificateEntry(certAlias, cert);
        } 
         
        certChain = keyStore.getCertificateChain(certAlias);
        if (certChain == null || certChain.length == 0)
        { 
          throw new IllegalStateException("Unable to retrieve certificate chain");
        } 
      }