Code example for WifiInfo

Methods: getIpAddressgetLinkSpeedgetSSID

0
				 
		if(networkInfo.isConnected()){
			 
			//El IP de la conexi�n 
			 
			int intIP = wifiInfo.getIpAddress();
			 
			//El nombre de la conexi�n 
			 
			String SSID = wifiInfo.getSSID();
			 
			//Ancho de banda de la conexi�n 
			 
			int speed = wifiInfo.getLinkSpeed();
			 
			//Conversi�n IP de integer a octetos 
					 
			String ip =  String.format("%d.%d.%d.%d", (intIP & 0xff), (intIP >> 8 & 0xff), (intIP >> 16 & 0xff), (intIP >> 24 & 0xff));
			 
			//Mostrar el un toast el mensaje con los datos de la conexi�n