Code example for LocationManager: Finding current location

Methods: getLastKnownLocationrequestSingleUpdate

0
		locationManager = (LocationManager) mc.getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE);
		String providerStr = LocationManager.NETWORK_PROVIDER;//nie trzeba odswiezac samemu, zzera mniej baterii niz gps
		//String providerStr = LocationManager.PASSIVE_PROVIDER; 
		int a=0;
		System.out.println("qwe2");
		locationManager.requestSingleUpdate(LocationManager.NETWORK_PROVIDER, PendingIntent.getService(mc.getApplicationContext(), a, getIntent(), a));
		locationManager.requestSingleUpdate(LocationManager.NETWORK_PROVIDER, PendingIntent.getService(mc.getApplicationContext(), a, getIntent(), a));
		//to wyzej dwa razy, bo czasami nie odswieza od razu 
		System.out.println("qwe3");
		Location location = locationManager.getLastKnownLocation(providerStr);
		System.out.println("qwe4");
		//location.set(new Location(providerStr)); 
		//locationManager.requestSingleUpdate(LocationManager.NETWORK_PROVIDER, PendingIntent.getService(getApplicationContext(), a, getIntent(), a)); 
		//location = locationManager.getLastKnownLocation(providerStr); 
		double latitude = location.getLatitude();//n-s
		double longitude = location.getLongitude();//e-w
		System.out.println("qwe5");
		//location.getSpeed();//predkosc 
		//location.toString(); 
		//Toast.makeText(getApplicationContext(), location.getProvider(),  Toast.LENGTH_SHORT).show();