Code example for RandomAccessFile

Methods: closereadBooleanseekwriteBoolean

0
  /** 
   * @tests java.io.RandomAccessFile#readBoolean() 
   */ 
  public void test_readBoolean() throws IOException { 
    // Test for method boolean java.io.RandomAccessFile.readBoolean() 
    RandomAccessFile raf = new java.io.RandomAccessFile(fileName, "rw");
    raf.writeBoolean(true);
    raf.seek(0);
    assertTrue("Incorrect boolean read/written", raf.readBoolean());
    raf.close();
  } 
 
  /** 
   * @tests java.io.RandomAccessFile#readByte() 
   */ 
  public void test_readByte() throws IOException { 
    // Test for method byte java.io.RandomAccessFile.readByte() 
    RandomAccessFile raf = new java.io.RandomAccessFile(fileName, "rw");
    raf.writeByte(127);
    raf.seek(0);