Code example for CertificateException

Methods: getCausegetMessage

0
  /** 
   * Test for <code>CertificateException()</code> constructor Assertion: 
   * constructs CertificateException with no detail message 
   */ 
  public void testCertificateException01() { 
    CertificateException tE = new CertificateException();
    assertNull("getMessage() must return null.", tE.getMessage());
    assertNull("getCause() must return null", tE.getCause());
  } 
 
  /** 
   * Test for <code>CertificateException(String)</code> constructor 
   * Assertion: constructs CertificateException with detail message msg. 
   * Parameter <code>msg</code> is not null. 
   */ 
  public void testCertificateException02() { 
    CertificateException tE;
    for (int i = 0; i < msgs.length; i++) {
      tE = new CertificateException(msgs[i]);
      assertEquals("getMessage() must return: ".concat(msgs[i]), tE