Code example for FragmentActivity

Methods: onActivityResult

0
		} 
	} 
	 
	@Override 
	protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
		super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
		 
		switch(requestCode){
			case REQ_EDIT_LABEL:
				switch(resultCode){
					case 0: 
						// Label has been updated, restart this activity 
						Intent intent = getIntent();
						finish(); 
						startActivity(intent);
						break; 
					case 2: 
						//Delete of label has been done. Close this activity 
						onDelete(); 
				}