Code example for HttpGet

Methods: setHeader

0
	public void sendHttpGetRequest(String hostUrl) {
		 
		mServerAddress = hostUrl;
				 
		// Set the headers 
  	HttpGet httpGet = new HttpGet(mServerAddress);
    httpGet.setHeader("Accept", "*/*");
    httpGet.setHeader("Accept-Encoding", "identity");
    httpGet.setHeader("X-Transcend-Version", "1");
     
    // Send the request Async 
    StatusLog.updateLog().updateStatusMsg("Sent Http Get request"); 
    HttpRequestAsync sendReqAsync = new HttpRequestAsync(mMainActivity, this, mHttpContext, mErrorLogHandler);
    sendReqAsync.execute(httpGet);
	} 
	 
	public void sendHttpGetRequest(HttpGet httpGet) {
		 
		// Send the request Async to retrieve configuration file. 
    StatusLog.updateLog().updateStatusMsg("Sent Http Get request");