Code example for FieldPosition

Methods: getBeginIndexsetBeginIndexsetEndIndex

0
        fpos2.hashCode() != fpos3.hashCode());
  } 
 
  public void test_setBeginIndexI() { 
    // Test for method void java.text.FieldPosition.setBeginIndex(int) 
    FieldPosition fpos = new FieldPosition(1);
    fpos.setBeginIndex(2);
    fpos.setEndIndex(3);
    assertEquals("beginIndex should have been set to 2", 2, fpos
        .getBeginIndex());
 
    fpos.setBeginIndex(Integer.MAX_VALUE);
    assertEquals("beginIndex should have been set to Integer.MAX_VALUE",
        Integer.MAX_VALUE, fpos.getBeginIndex());
 
    fpos.setBeginIndex(-1);
    assertEquals("beginIndex should have been set to -1",
        -1, fpos.getBeginIndex());
  } 
 
  public void test_setEndIndexI() { 
    // Test for method void java.text.FieldPosition.setEndIndex(int) 
    FieldPosition fpos = new FieldPosition(1);