Code example for DialogFragment

Methods: onResume

0
 public void onStart() { Log.d(logNavn,"onStart()"); super.onStart(); }
 
 /** 
  * Når fragmentet er i forgrunden 
  */ 
 public void onResume() { Log.d(logNavn,"onResume()"); super.onResume(); }
 
 /** 
  * Når fragmentet ikke mere er i forgrunden 
  */ 
 public void onPause() { Log.d(logNavn,"onPause()"); super.onPause(); }
 
 /** 
  * Når fragmentet ikke mere er synlig 
  */ 
 public void onStop() { Log.d(logNavn,"onStop()"); super.onStop(); }
 
 public void onDestroyView() { Log.d(logNavn,"onDestroyView()"); super.onDestroyView(); }
 
 /**