Code example for DialogFragment

Methods: onDetach

0
  /** 
   * Når fragmentet bliver nedlagt 
   */ 
  public void onDestroy() { Log.d(logNavn,"onDestroy()"); super.onDestroy(); }
 
  public void onDetach() { Log.d(logNavn,"onDetach()"); super.onDetach(); }
}