Code example for LinkedHashSet

Methods: addcontains

0
		// java.util.LinkedHashSet.contains(java.lang.Object) 
		assertTrue("Returned false for valid object", hs.contains(objArray[90]));
		assertTrue("Returned true for invalid Object", !hs
				.contains(new Object()));
 
		LinkedHashSet s = new LinkedHashSet();
		s.add(null);
		assertTrue("Cannot handle null", s.contains(null));
	} 
 
	/** 
	 * @tests java.util.LinkedHashSet#isEmpty() 
	 */ 
	public void test_isEmpty() { 
		// Test for method boolean java.util.LinkedHashSet.isEmpty() 
		assertTrue("Empty set returned false", new LinkedHashSet().isEmpty());
		assertTrue("Non-empty set returned true", !hs.isEmpty());
	} 
 
	/**