Code example for StringTokenizer

Methods: hasMoreTokensnextToken

0
    checkValue("a", st1.nextToken("b"));
    st1.hasMoreTokens();
    checkValue("b", st1.nextToken(""));
 
    // Test with retDelims set to true 
    StringTokenizer st2 = new StringTokenizer("abcd efg", "abc", true);
    st2.hasMoreTokens();
    checkValue("a", st2.nextToken("bc"));
    st2.hasMoreTokens();
    checkValue("b", st2.nextToken());
    st2.hasMoreTokens();
    checkValue("cd", st2.nextToken(" ef"));
    st2.hasMoreTokens();
    checkValue(" ", st2.nextToken(" "));
    st2.hasMoreTokens();
    checkValue("ef", st2.nextToken("g"));
    st2.hasMoreTokens();
    checkValue("g", st2.nextToken("g"));
 
    // Test with changing delimiters 
    StringTokenizer st3 = new StringTokenizer("this is,a interesting,sentence of small, words", ",");
    st3.hasMoreTokens();
    checkValue("this is", st3.nextToken()); // "this is"