Code example for LineNumberInputStream

Methods: getLineNumbermarkreadresetskip

0
 
  /** 
   * @tests java.io.LineNumberInputStream#reset() 
   */ 
  public void test_reset() throws IOException { 
    lnis.mark(40);
    lnis.skip(4);
    lnis.reset();
    assertEquals("Failed to reset", 0, lnis.getLineNumber());
    assertEquals("Failed to reset", '0', lnis.read());
    lnis.reset();
 
    // see comment for setup 
    try { 
      lnis.mark(5);
      lnis.skip(100);
      lnis.reset();
      fail("Failed to invalidate mark");
    } catch (IOException e) {
      // Correct mark has been invalidated 
      // Expected 
    }