Code example for JsonStreamParser

Methods: hasNextnext

0
     
    //informacja o czasie generowania + spacja 
    String timeInfo = response.substring(response.lastIndexOf(" "));
    response = response.replace(timeInfo, "");
     
    JsonStreamParser parser = new JsonStreamParser(response);
    if (parser.hasNext()) {
      this.reposnse = parser.next();
    } 
  } 
   
  /** 
   * Analizuje element Json budując na jego podstawie obiekt 
   * @param elementStr Analizowany element 
   * @return Obiekt String, ArrayList, ew. null 
   */ 
  private Object getData(JsonElement element) {
    if (element.isJsonNull()) return null;
    else if (element.isJsonArray()) {
      ArrayList data = new ArrayList();