Code example for PropertyChangeSupport

Methods: addPropertyChangeListenergetPropertyChangeListenersremovePropertyChangeListener

0
   * Test the method removePropertyChangeListener(PropertyChangeListener, 
   * String) when a listener for the named property has been registered. 
   */ 
  public void testRemovePropertyChangeListener_PropertyChangeListener_String_PropertyRegistered() { 
    Object src = new Object();
    PropertyChangeSupport sup = new PropertyChangeSupport(src);
    PropertyChangeListener l1 = new MockPropertyChangeListener();
    sup.addPropertyChangeListener("myProp", l1);
    assertEquals(1, sup.getPropertyChangeListeners().length);
 
    sup.removePropertyChangeListener("myProp", l1);
    assertEquals(0, sup.getPropertyChangeListeners().length);
    assertEquals(0, sup.getPropertyChangeListeners("myProp").length);
 
    PropertyChangeListener l2 = new MockPropertyChangeListener();
    PropertyChangeListener l3 = new PropertyChangeListenerProxy("myProp",
        l2);
    sup.addPropertyChangeListener(l3);
    assertEquals(1, sup.getPropertyChangeListeners().length);
    sup.removePropertyChangeListener("myProp", l2);
    assertEquals(0, sup.getPropertyChangeListeners().length);
    assertEquals(0, sup.getPropertyChangeListeners("myProp").length);
  } 
 
  /* 
   * Test the method removePropertyChangeListener(PropertyChangeListener, 
   * String) with a non-registered listener parameter.