Code example for ResultSet

Methods: getBooleangetString

0
 public List<InputSplit> split(Configuration conf, ResultSet results, String colName)
   throws SQLException { 
 
  List<InputSplit> splits = new ArrayList<InputSplit>();
 
  if (results.getString(1) == null && results.getString(2) == null) {
   // Range is null to null. Return a null split accordingly. 
   splits.add(new DataDrivenDBInputFormat.DataDrivenDBInputSplit(
     colName + " IS NULL", colName + " IS NULL"));
   return splits;
  } 
 
  boolean minVal = results.getBoolean(1);
  boolean maxVal = results.getBoolean(2);
 
  // Use one or two splits. 
  if (!minVal) {
   splits.add(new DataDrivenDBInputFormat.DataDrivenDBInputSplit(
     colName + " = FALSE", colName + " = FALSE"));
  } 
 
  if (maxVal) {
   splits.add(new DataDrivenDBInputFormat.DataDrivenDBInputSplit(
     colName + " = TRUE", colName + " = TRUE"));
  } 
 
  if (results.getString(1) == null || results.getString(2) == null) {
   // Include a null value. 
   splits.add(new DataDrivenDBInputFormat.DataDrivenDBInputSplit(
     colName + " IS NULL", colName + " IS NULL"));
  }