Code example for StringTokenizer

Methods: nextElement

0
  * @return    Description of the Returned Value 
  */ 
 String filterEntry(String entry) {
  String result = "<?>";
  try { 
   StringTokenizer stok = new StringTokenizer(entry, "=");
   result = (String)stok.nextElement();
  } 
  catch (Exception ex) {
   ex.printStackTrace();
  } 
  return result;
 } 
 
 
 /** 
  * Description of the Method 
  * 
  * @param e Description of Parameter 
  */