Code example for MediaPlayer

Methods: isLoopingpreparereleasesetDataSourcesetLooping

0
 
  public static boolean isLooping(String filePath) {    
    MediaPlayer mp = null;
     
    try { 
      mp = new MediaPlayer();
      if (mp.isLooping()) {
        Log.v(TAG, "MediaPlayer.isLooping() returned true after ctor");
        return false; 
      } 
      mp.setDataSource(filePath);
      mp.prepare();
 
      mp.setLooping(true);
      if (!mp.isLooping()) {
        Log.v(TAG, "MediaPlayer.isLooping() returned false after setLooping(true)");
        return false; 
      } 
       
      mp.setLooping(false);
      if (mp.isLooping()) {
        Log.v(TAG, "MediaPlayer.isLooping() returned true after setLooping(false)");
        return false; 
      } 
    }catch (Exception e){
      Log.v(TAG, "Exception : " + e.toString());
      return false; 
    } finally { 
      if (mp != null)
        mp.release();
    } 
 
    return true; 
  }