Code example for CertStoreException

Methods: getCause, getMessage

0
   * Test for <code>CertStoreException(String)</code> constructor Assertion: 
   * constructs CertStoreException when <code>msg</code> is null 
   */ 
  public void testCertStoreException03() { 
    String msg = null;
    CertStoreException tE = new CertStoreException(msg);
    assertNull("getMessage() must return null.", tE.getMessage());
    assertNull("getCause() must return null", tE.getCause());
  } 
 
  /** 
   * Test for <code>CertStoreException(Throwable)</code> constructor 
   * Assertion: constructs CertStoreException when <code>cause</code> is 
   * null 
   */ 
  public void testCertStoreException04() { 
    Throwable cause = null;
    CertStoreException tE = new CertStoreException(cause);
    assertNull("getMessage() must return null.", tE.getMessage());
    assertNull("getCause() must return null", tE.getCause());
  }